Pravnik.com.uaТвоя нарадча кімната ;)

Довіреність на всі випадки для представництва Компанії

 
Сообщения: 161
Зарегистрирован: 08.10.2018

Довіреність на всі випадки для представництва Компанії

Сообщение #1 AndreyPravnik » 17.10.2018, 11:50

ДОВІРЕНІСТЬ№ ___
Місто ______, __________________ року


ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «________» (або інша організаційно-правова форма), в особі директора (або інша посада підписанта) ___________ (повне ПІБ підписанта) що діє на підставі Статуту (або іншого документу), (надалі – Довіритель), цією довіреністю уповноважує:
__________________, паспорт серії _________, виданий ______________________________ року, зареєстрована за адресою: ________________________________ (надалі - Представник),
представляти інтереси Довірителя на підприємствах, установах та організаціях незалежно від підпорядкування та форм власності; у судах усіх інстанцій, в тому числі місцевих загальних, місцевих адміністративних, місцевих господарських, апеляційних, апеляційних адміністративних, апеляційних господарських, Вищому адміністративному суді України, Вищому господарському суді України, Вищому спеціалізованому суді України з розгляду цивільних і кримінальних справ, Верховному Суді України; в органах державної виконавчої служби з питань, пов’язаних з виконанням судових та інших рішень, поданням виконавчих документів; в органах державного казначейства; у будь-яких інших органах, в тому числі в центральних та місцевих органах виконавчої влади, в органах місцевого самоврядування, їх структурних підрозділах; в архівних установах; в центрах надання адміністративних послуг, органах Державної реєстраційної служби України, органах державної податкової служби, Державній фіскальній службі України, в органах державної статистики України, Пенсійному фонді України та його регіональних відділеннях, в органах прокуратури, у податковій міліції, інших правоохоронних органах тощо, у банківських установах, з правом узгодження та вирішення всіх питань, подання та підпису необхідних документів, заяв, скарг, клопотань, отримання виписаних або оформлених документів, рішень, дозволів, актів, повторних документів та дублікатів документів, довідок тощо.

За цією довіреністю їм надається право: отримувати та надавати від імені Довірителя документи, в тому числі заяви, довідки, сертифікати, будь – які свідоцтва, витяги, виписки, а також ліцензії, патенти, рішення, дозволи, поштову кореспонденцію та будь-які інші документи та документацію, повторні документи, дублікати документів та сплачувати державні мита, збори за отримання такої документації; брати участь у судових засіданнях, знати про всі судові рішення, які ухвалюватимуться у справах; знайомитися з матеріалами справ, заявляти клопотання і відводи, давати усні та письмові пояснення, доводи та заперечення; подавати докази, брати участь у дослідженні доказів; висловлювати думку з питань, які виникатимуть під час розгляду справ, задавати питання іншим особам, які беруть участь у справі, свідкам, експертам, спеціалістам, перекладачам; подавати заперечення проти клопотань, доводів, міркувань інших осіб; знайомитися з технічним записом та журналом судового засідання і подавати письмові зауваження на них, прослуховувати запис фіксування судового засідання технічними засобами, робити з нього копії; робити із матеріалів справи виписки, знімати копії з матеріалів справи, одержувати копії судових рішень; оскаржувати судові рішення; знайомитися з матеріалами виконавчого проводження, давати усні або письмові пояснення, заявляти відводи, оскаржувати дії (бездіяльність) державного виконавця, отримувати виконавчі документи (їх дублікати), порушувати питання про поновлення строку пред’явлення виконавчого документа до виконання, оспорювати оцінку майна та ін.; знайомитися з матеріалами виконавчого провадження, робити з них виписки, знімати копії, подавати додаткові матеріали, заявляти клопотання, брати участь у провадженні виконавчих дій, давати усні і письмові пояснення в процесі виконавчих дій, висловлювати свої доводи, міркування з усіх питань, що виникають у ході виконавчого провадження, у тому числі при проведенні експертизи, заперечувати проти клопотань, доводів та міркувань інших учасників виконавчого провадження, заявляти відводи у випадках, передбачених чинним законодавством, оскаржувати дії (бездіяльність) державного виконавця, з питань виконавчого провадження, подати заяву про видачу дубліката виконавчого документа, про поновлення строку пред’явлення виконавчого документа до виконання, про відмову від стягнення і повернення виконавчого документа, укласти мирову угоду про закінчення виконавчого провадження, оспорювати належність майна і його оцінку, подавати письмові заперечення проти розрахунку державного виконавця щодо розподілу коштів між стягувачами та користуватися іншими правами, наданими законодавством; подавати та підписувати позовні заяви, заяви про апеляційне оскарження, про перегляд заочного рішення та інші заяви, касаційні скарги на рішення, ухвали, постанови будь-яких судів, у тому числі загальних, адміністративних та господарських судів, скарги у зв’язку з винятковими обставинами, а також будь-які інші скарги, одержувати документи, в тому числі виконавчі, сплачувати у разі потреби судові витрати та інші платежі, пов’язані з цією довіреністю, одержувати виготовлену печатку, документи, в тому числі сертифікати, довідки, будь-які свідоцтва, свідоцтва про сплату єдиного податку, податку на додану вартість, а також ліцензії, патенти, рішення, дозволи та будь-які інші документи та документацію, повторні документи, дублікати документів, ставити підпис на документах та в їх одержанні; подавати та одержувати необхідні заяви, довідки та документи, проводити звірку по всіх податкових платежах та внесках до фондів, подавати декларації та звіти (в тому числі декларації про доходи), представляти інтереси в банківських установах з питань відкриття та закриття поточних рахунків, одержувати грошові кошти, ставити підпис на всіх відповідних документах, в тому числі на платіжних дорученнях, чеках, одержувати довідки або інші документи про наявність грошових коштів, сум процентів (нарахувань) по них чи руху зазначених сум, виконувати інші відповідні розрахункові операції по рахунках, сплачувати необхідні мита та платежі, а також виконувати всі інші дії необхідні для виконання вищезазначених повноважень; подавати документи, в тому числі платіжні та інші документи до банківських установ, одержувати документи про наявність грошових сум, нарахувань по них чи руху зазначених сум; ставити підпис на банківських документах; заповнювати, підписувати та подавати декларації, складати та підписувати первинні бухгалтерські документи, вести бухгалтерський облік, складати та подавати відповідну звітність, передбачену чинним законодавством, тощо, проводити звірку по всіх податкових платежах та ін.; подавати, отримувати, підписувати заяви та інші необхідні для цього документи з питань включення відомостей про юридичну особу, про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, отримання витягу про юридичну особу та документів з реєстраційної справи, створення відокремлених підрозділів, державної реєстрації змін до відомостей про відокремлений підрозділ юридичної особи та державної реєстрації припинення відокремленого підрозділу, з питань внесення запису щодо припинення та проведення ліквідації (реорганізації) юридичної особи, з питань виправлення помилок; вчиняти всі інші юридично значущі дії, пов’язані з цією довіреністю.
Довіреність видана до _____________ 201_ року.
У разі припинення представництва за цією довіреністю Представник зобов'язаний негайно повернути довіреність Довірителю.
Довіреність видана без права передоручення.


Підпис

____________ ___________________

_______________ ____________________
Директор
ТОВ «____________»

Вернуться в Хозяйственное и корпоративное правоКто сейчас на форуме

Сейчас этот раздел просматривают: 1 гость