Pravnik.com.uaТвоя нарадча кімната ;)

Зразок додаткової угоди щодо використання факсиміле

 
Сообщения: 173
Зарегистрирован: 08.10.2018

Зразок додаткової угоди щодо використання факсиміле

Сообщение #1 AndreyPravnik » 25.10.2018, 10:52

Додаткова угода
до Договору _______________ № від ___________


м. ____ “________” __________ 201_р.

_________________ «_____», далі – Замовник (або інша назва сторони за Договором), в особі директора ____________, що діє на підставі Статуту товариства, з однієї сторони, і
_________________________, далі – Виконавець (або інша назва сторони за Договором), в особі директора ___________________________, що діє на підставі Статуту, з іншої сторони, разом – Сторони, а кожна окремо – Сторона, уклали цю додаткову угоду (далі – Угода) про нижченаведене.
1. Сторони дійшли про внесення змін до Договору шляхом доповнення його п. _____ (це буде останій пункт договору) такого змісту:
«____. На підставі ст.6, ч.3 ст.207 та ст. 627 Цивільного кодексу України Сторони домовились, що Замовник і Виконавець можуть використовувати (за їх наявності) аналоги власноручних підписів їх уповноважених осіб (факсиміле), з їх нанесенням за допомогою засобів механічного копіювання за зразками відповідних аналогів, як зазначено нижче:

Факсиміле Замовника
Зразок аналогу власноручного підпису (факсимільне відтворення за допомогою засобів механічного копіювання – факсиміле) уповноваженої особи Замовника – директора ТОВ «________» Мовчан Ірини ПетрівниФаксиміле Виконавця
Зразок аналогу власноручного підпису (факсимільне відтворення за допомогою засобів механічного копіювання – факсиміле) уповноваженої особи Виконавця – директора ТОВ «_________________» ________ ________ _______
Сторони домовились, що з використанням факсимільного підпису (факсиміле) Сторони можуть підписувати зміни та доповнення до Договору та додаткові угоди (додатки) до нього, а також Сторони можуть використовувати факсиміле для підписання документів, що складаються на виконання Договору, у тому числі заявки на перевезення вантажів, акти про надання послуг (виконання робіт) з перевезення вантажів, акти звірки взаєморозрахунків Сторін Договору та інші документи пов’язанні з його виконанням.
2. Інші умови Договору залишаються без змін.
3. Ця Угода набуває чинності з моменту її підписання Сторонами.
4. Ця Угода є невід’ємною частиною Договору, складена у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін.
5. Адреси, реквізити та підписи Сторін

Замовник
Виконавець

Вернуться в Хозяйственное и корпоративное правоКто сейчас на форуме

Сейчас этот раздел просматривают: 2 гостя