Pravnik.com.uaТвоя нарадча кімната ;)

Політична реклама Тимошенко усюди - чи законно це?

Аватара
 
Сообщения: 181
Зарегистрирован: 05.10.2018
Откуда: Киевская область
Специализация: Защита прав потребителей

Політична реклама Тимошенко усюди - чи законно це?

Сообщение #1 Pravnik » 27.03.2019, 15:17

Політична реклама дістала усіх! Чи є законним повсемісне розповсюдження політичної реклами на під'їздах ваших будинків? Розберемося!
photo_2019-03-26_15-59-19.jpg
Відповідно до статті 16 Закону України "Про рекламу", Зовнішня реклама на територіях, будинках та спорудах розміщується за згодою їх власників або уповноважених ними органів (осіб).

Та чи надавали мешканці чи співвласники будинків згоду на розміщення політичної чи будь-якої іншої реклами, на розміщенні якої хтось заробляє чималенькі гроші? Звичайно, що ні.

Відповідно до статті 212-14 КУпАП, Порушення встановленого законом порядку розміщення агітаційних матеріалів чи політичної реклами або розміщення їх у заборонених законом місцях громадянином - тягнуть за собою накладення штрафу від п'яти до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Порушення встановленого законом порядку розміщення агітаційних матеріалів чи матеріалів політичної реклами підприємствами - розповсюджувачами реклами - тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Відповідно до статті 212-13 КУпАП, Виготовлення або замовлення виготовлення під час виборчого процесу друкованих матеріалів передвиборної агітації, які не містять відомостей про установу, що здійснила друк, їх тираж, інформацію про осіб, відповідальних за випуск, або у яких така інформація означена неправильно чи неповно, - тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від десяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від п'ятдесяти до сімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Розповсюдження (рознесення, вивішування, роздавання) під час виборчого процесу друкованих матеріалів передвиборної агітації, які не містять відомостей про установу, що здійснила друк, їх тираж, інформацію про осіб, відповідальних за випуск, або у яких така інформація означена неправильно чи неповно, а так само організація такого розповсюдження - тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від трьох до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від двадцяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Аватара
 
Сообщения: 181
Зарегистрирован: 05.10.2018
Откуда: Киевская область
Специализация: Защита прав потребителей

Сообщение #2 Pravnik » 28.03.2019, 15:19

RU: Политическая реклама Тимошенко всюду - законно ли это?

Политическая реклама достала всех! Является ли законным повсеместное распространение политической рекламы на подъездах ваших домов? Разберемся!

Согласно статье 16 Закона Украины "О рекламе", Наружная реклама на зданиях и сооружениях размещается с согласия их владельцев или уполномоченных ими органов (лиц).

И давали жители или совладельцы домов согласие на размещение политической или любой другой рекламы, на размещении которой кто-то зарабатывает немалые деньги? Конечно, нет.

В соответствии со статьей 212-14 КУоАП, Нарушение установленного законом порядка размещения агитационных материалов или политической рекламы или размещение их в запрещенных законом местах гражданином - влекут за собой наложение штрафа от пяти до десяти необлагаемых минимумов доходов граждан.

Нарушение установленного законом порядка размещения агитационных материалов или материалов политической рекламы предприятиями - распространителями рекламы - влекут за собой наложение штрафа на должностных лиц от ста до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан.

Согласно статье 212-13 Куоап, Изготовление или заказ изготовления во время избирательного процесса печатных материалов предвыборной агитации, не содержащих сведений об учреждении, осуществившей печать, их тираж, информацию о лицах, ответственных за выпуск, или в которых такая информация обозначена неправильно или неполно, - влекут за собой наложение штрафа на граждан от десяти до тридцати необлагаемых минимумов доходов граждан и на должностных лиц - от пятидесяти до семидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан.

Распространение (разноска, вывешивание, раздача) во время избирательного процесса печатных материалов предвыборной агитации, не содержащих сведений об учреждении, осуществившей печать, их тираж, информацию о лицах, ответственных за выпуск, или в которых такая информация обозначена неправильно или неполно, а так же организация такого распространения - влекут за собой наложение штрафа на граждан от трех до пяти необлагаемых минимумов доходов граждан и на должностных лиц - от двадцати до тридцати необлагаемых минимумов доходов граждан.


Вернуться в Административное правоКто сейчас на форуме

Сейчас этот раздел просматривают: 1 гость