Pravnik.com.uaТвоя нарадча кімната ;)

Зразок наказу про введеня в дію Правил внутрішнього турдового розпорядку

 
Сообщения: 187
Зарегистрирован: 08.10.2018

Зразок наказу про введеня в дію Правил внутрішнього турдового розпорядку

Сообщение #1 AndreyPravnik » 02.04.2019, 14:04

[Повна назва підприємства, юридична адреса/ Фірмовий бланк]
__________________________________________________________________


НАКАЗ № _____


__.__.____

м. ____


Про введення в дію Правил
внутрішнього трудового
розпорядку


У зв’язку із затвердженням Правил внутрішнього трудового розпорядку ТОВ «__________», на підставі протокол загальних зборів трудового колективу від __.__.__ № __


НАКАЗУЮ:


1. Вважати Правила внутрішнього трудового розпорядку ТОВ «______» від __.__.____ такими, що введено в дію з дати затвердження їх загальними зборами трудового колективу.
2. Начальникові відділу кадрів _____________ організувати персональне ознайомлення працівників товариства під особистий підпис з Правилами внутрішнього трудового розпорядку.
3. Начальнику господарського відділу _______________ забезпечити виготовлення стенда для розміщення Правил внутрішнього трудового розпорядку і встановити його в офісі Товариства.
4. Заступнику директора _________ виготовити копії Правил внутрішнього трудового розпорядку у кількості, що відповідає кількості структурних підрозділів Товариства відповідно до штатного розпису, і передати копії Правил до усіх структурних підрозділів Товариства.
5. Контроль за виконанням пунктів 3, 4 цього наказу покласти на заступника директора __________.
6. Контроль за виконанням пункту 2 цього наказу залишаю за собою.
Директор

_____________ (прізвище ініціали)

 
Сообщения: 187
Зарегистрирован: 08.10.2018

Сообщение #2 AndreyPravnik » 02.04.2019, 14:07

[Полное название предприятия, юридический адрес / Фирменный бланк]
____________________________________________________


ПРИКАЗ № _____


__.__.____

г. ____


О введении в действие Правил
внутреннего трудового
распорядка


В связи с утверждением Правил внутреннего трудового распорядка ООО «__________», на основании протокол общего собрания трудового коллектива от __.__.__ № __


Приказ:


1. Считать Правила внутреннего трудового распорядка ООО «______» от __.__.____ такими, что введено в действие с даты утверждения их общим собранием трудового коллектива.
2. начальников отдела кадров _____________ организовать Персональное Ознакомление РАБОТНИКОВ общества под личную подпись с Правилами внутреннего трудового распорядка.
3. Начальнику хозяйственного отдела _______________ Обеспечить изготовление стенда для размещения Правил внутреннего трудового распорядка и установить его в офисе Общества.
4. Заместитель директора _________ изготовить копии Правил внутреннего трудового распорядка в количестве, что соответствует количеству структурных подразделений Общества в соответствии со штатным расписанием, и Передат копии Правил ко всем структурных подразделений Общества.
5. Контроль за исполнением пунктов 3, 4 настоящего приказа возложить на заместителя директора __________.
6. Контроль за исполнением пункта 2 настоящего приказа оставалось за собой.
Директор

_____________ (фамилия инициалы)


Вернуться в Трудовое правоКто сейчас на форуме

Сейчас этот раздел просматривают: 1 гость