Pravnik.com.uaТвоя нарадча кімната ;)

Хто несе відповідальність за затоплення, якщо тріснув шланг зливного бочка туалету?

Аватара
 
Сообщения: 170
Зарегистрирован: 05.10.2018
Откуда: Киевская область
Специализация: Защита прав потребителей

Хто несе відповідальність за затоплення, якщо тріснув шланг зливного бочка туалету?

Сообщение #1 Pravnik » 24.01.2019, 08:08

Оскільки Відповідач за для забезпечення функціонування зливу туалету у власній квартирі, має право у особисто визначений спосіб та за власний рахунок встановлювати, заміняти та демонтувати водопровідний шланг, що перебуває у його власності, відповідальність за його технічний стан та понесені збитки перед третіми особами, що виникли в результаті відсутності факту належного утримання такого майна, несе саме він.

Відповідно до статті 177 Житлового Кодексу Української РСР від 30 червня 1983 року, громадяни зобов'язані забезпечувати схоронність жилих приміщень, бережно ставитися до санітарно-технічного та іншого обладнання.

Майнова шкода, завдана діями чи бездіяльністю особистим немайновим правам фізичної або юридичної особи, а також шкода, завдана майну фізичної або юридичної особи, відшкодовується в повному обсязі особою, яка її завдала (ч. 1 ст. 1166 ЦКУ).

Аватара
 
Сообщения: 170
Зарегистрирован: 05.10.2018
Откуда: Киевская область
Специализация: Защита прав потребителей

Сообщение #2 Pravnik » 28.03.2019, 14:26

RU: Кто несет ответственность за затопление, если треснул шланг сливного бочка туалета?

Поскольку Ответчик для обеспечения функционирования слива туалета в собственной квартире, имеет право в лично определенный способ и за собственный счет устанавливать, заменять и демонтировать водопроводный шланг, что находится в его собственности, ответственность за его техническое состояние и понесенные убытки перед третьими лицами, возникшие в результате отсутствия факта надлежащего содержания такого имущества несет именно он.

Согласно статьи 177 Жилищного Кодекса Украинской ССР от 30 июня 1983 года, граждане обязаны обеспечивать сохранность жилых помещений, бережно относиться к санитарно-техническому и другому оборудованию.

Имущественный вред, причиненный действиями или бездействием личным неимущественным правам физического или юридического лица, а также вред, причиненный имуществу физического или юридического лица, возмещается в полном объеме лицом, которое его нанесло (ч. 1 ст. 1166 ГКУ).


Вернуться в Жилищное правоКто сейчас на форуме

Сейчас этот раздел просматривают: 1 гость