Pravnik.com.uaТвоя нарадча кімната ;)

Проблема функціонування ЖБК, що не були реорганізовані в ОСББ після 1 липня 2016 року

Аватара
 
Сообщения: 171
Зарегистрирован: 05.10.2018
Откуда: Киевская область
Специализация: Защита прав потребителей

Проблема функціонування ЖБК, що не були реорганізовані в ОСББ після 1 липня 2016 року

Сообщение #1 Pravnik » 05.11.2018, 22:51

На сьогоднішній день в деяких багатоквартирних будинках міста досі діють житлово-будівельні кооперативи (далі – «ЖБК»), діяльність яких регламентується Житловим кодексом Української РСР № 5464-X від 30 червня 1983 року та відповідними статутами таких юридичних осіб.

Постанова № 186-85-п «Про затвердження Примірного статуту житлово-будівельного кооперативу» від 30 квітня 1985 року (далі – «Постанова») визначає, що житлово-будівельний кооператив організується з метою забезпечення житлом членів кооперативу і членів їх сімей шляхом будівництва багатоквартирного жилого будинку (будинків).

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку» (далі - «Закон № 2866-III»), об’єднання співвласників багатоквартирного будинку (далі - об’єднання) - юридична особа, створена власниками квартир та/або нежитлових приміщень багатоквартирного будинку для сприяння використанню їхнього власного майна та управління, утримання і використання спільного майна.

Стаття 4 Закону № 2866-III також зазначає, що основна діяльність об'єднання полягає у здійсненні функцій, що забезпечують реалізацію прав співвласників на володіння та користування спільним майном співвласників, належне утримання багатоквартирного будинку та прибудинкової території, сприяння співвласникам в отриманні житлово-комунальних та інших послуг належної якості за обґрунтованими цінами та виконання ними своїх зобов'язань, пов'язаних з діяльністю об'єднання.

При цьому, за своєю суттю ЖБК не є об’єднанням співвласників багатоквартирного будинку, оскільки у нормативно-правових актах, що регулюють діяльність житлово-будівельного кооперативу, відсутні поняття «співвласник», а сама суть правовідносин, що виникає з приводу членства у ЖБК, не дозволяє стверджувати про наділення членів кооперативу правами «співвласника» у класичному розумінні цього терміну з боку закону: відсутній повний перелік прав власника (співвласника) - володіти, користуватися та розпоряджатися своїм майном.

Відповідно до ч. 1 ст. 9 Закону України № 417-VIII «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку» (далі – «Закон»), до форм управління багатоквартирним будинком належить:


1) Здійснення управління багатоквартирним будинком його співвласниками;

2) Через передавання управителю частини або всіх функцій з управління багатоквартирним будинком;

3) За допомогою об’єднання співвласників багатоквартирного будинку (асоціації об’єднань співвласників багатоквартирного будинку) (далі – «ОСББ»).


Згідно з п. 5 ст. 13 Прикінцевих та перехідних положень Закону, у разі якщо протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом співвласники багатоквартирного будинку, в якому не створено об’єднання співвласників, не прийняли рішення про форму управління багатоквартирним будинком, управління таким будинком здійснюється управителем, який призначається на конкурсних засадах виконавчим органом місцевої ради, на території якої розташований багатоквартирний будинок.

Відтак, оскільки ЖБК не є об’єднанням співвласників багатоквартирного будинку, управителем або організаційною формою об’єднання, за допомогою якої співвласники здійснюють управління власним будинком, через рік після прийняття Закону України № 417-VIII «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», тобто після 1 липня 2016 року, у разі відсутності створеного ОСББ, виконавчий орган місцевої ради мав би на конкурсних засадах визначити управителя такого багатоквартирного будинку.

Проте, це не було зроблено, за результатами чого ЖБК й надалі продовжують функціонувати всупереч передбаченій законодавством України вимозі щодо зміни форми управління багатоквартирним будинком.


У зв’язку з вищевикладеним, є необхідність отримати відповідь на наступні питання:

1. Чи є ЖБК однією з форм управління багатоквартирним будинком?
2. На яких підставах житлово-будівельні кооперативи надалі продовжують здійснювати свою діяльність, якщо вони не є об’єднаннями співвласників багатоквартирного будинку?
3. Чи є зміна статуту житлово-будівельного кооперативу достатньою підставою для того, щоб юридично реорганізувати кооператив в об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, при цьому залишити стару організаційно-правову форму («Житлово-будівельний кооператив»)?

Аватара
 
Сообщения: 171
Зарегистрирован: 05.10.2018
Откуда: Киевская область
Специализация: Защита прав потребителей

Сообщение #2 Pravnik » 06.11.2018, 14:09

На цю тему є доволі цікава стаття за посиланням: http://www.merp.org.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=260:1-2016&catid=79&Itemid=974&lang=uk

Аватара
 
Сообщения: 171
Зарегистрирован: 05.10.2018
Откуда: Киевская область
Специализация: Защита прав потребителей

Сообщение #3 Pravnik » 09.11.2018, 12:30

UPD:
Відповідно до пункту 6 Прикінцевих та перехідних положень ЗУ "Про житлово-комунальні послуги" від 9 листопада 2017 року
У багатоквартирних будинках, у яких на день набрання чинності цим Законом не створено об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, співвласниками не прийнято рішення про форму управління багатоквартирним будинком та не оголошено конкурс з призначення управителя багатоквартирного будинку відповідно до частини п’ятої статті 13 Закону України "Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку", виконавчий орган місцевої ради (або інший орган - суб’єкт владних повноважень, якому делеговані функції із здійснення управління об’єктами житлово-комунального господарства, забезпечення їх утримання та ефективної експлуатації, необхідного рівня та якості послуг) зобов’язаний оголосити і провести такий конкурс у тримісячний строк з дня отримання протоколу зборів співвласників багатоквартирного будинку із проханням призначити управителя. Рішення щодо цього питання вважається прийнятим зборами співвласників, якщо за нього проголосували власники квартир та нежитлових приміщень, площа яких разом перевищує 50 відсотків загальної площі всіх квартир та нежитлових приміщень багатоквартирного будинку.
ч. 5 статті 13 Закону України "Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку" вказує:
У разі якщо протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом співвласники багатоквартирного будинку, в якому не створено об’єднання співвласників, не прийняли рішення про форму управління багатоквартирним будинком, управління таким будинком здійснюється управителем, який призначається на конкурсних засадах виконавчим органом місцевої ради, на території якої розташований багатоквартирний будинок. У разі якщо місцевою радою або її виконавчим органом відповідно до законодавства прийнято рішення про делегування іншому органу - суб’єкту владних повноважень функцій із здійснення управління об’єктами житлово-комунального господарства, забезпечення їх утримання та ефективної експлуатації, необхідного рівня та якості послуг, управитель призначається на конкурсних засадах таким органом.
Таким чином, новий ЗУ "Про житлово-комунальні послуги" посилаючись на частину п’ятої статті 13 Закону України "Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку" говорить, що все ж таки рішення про призначення управителя приймає орган місцевого самоврядування лише за згодою співвласників будинку (тобто у разі підписання необхідного протоколу).

ПРОТЕ:
Вимога ч. 5 статті 13 Закону України "Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку" щодо необхідності призначення управителя будинку виникла 1 липня 2016 року, тобто через рік після прийняття Закону.
У період часу з 1 липня 2016 року до 10 листопада 2017 року була відсутня потреба в самому волевиявленні співвласників щодо потреби призначення управителя. Тобто, якщо міська рада досі не призначила управителя для будинку, де діє ЖБК, вона імовірно порушила Закон, оскільки у період часу з 1 липня 2016 року до 10 листопада 2017 року мала обов'язок (???) незалежно від волевиявлення мешканців будинку призначити управителя.

Аватара
 
Сообщения: 171
Зарегистрирован: 05.10.2018
Откуда: Киевская область
Специализация: Защита прав потребителей

Сообщение #4 Pravnik » 09.11.2018, 16:56

Окрема думка спеціаліста в галузі права:
ч. 5 статті 13 Закону України "Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку" вказує саме право органу міської влади назначити управителя.
Виходячи з аналізу даної статті, а також з того, що даний орган влади може делегувати ці повноваження, то це право , а не обов*язок.
Проте, у нас виникає сумнів щодо цього.
Адже, якщо орган все-таки призначить управителя, мешканцям будинку доведеться з ним "жити" цілий рік (або як мінімум раз сплатити за послуги).
Тому є досить незрозумілим, чому від волевиявлення саме органу міської влади (який незрозуміло на що посилається при прийнятті таких рішень) може залежати те, чи буде нав'язане обслуговування будинку якимось з управителів.

Так, наразі міські ради призначають управителів лише за ініціативою співвласників будинків, проте до набрання чиноності новим законом про ЖКП цілих півтора року для цього не потребувалося волевиявлення співвласників.

Аватара
 
Сообщения: 171
Зарегистрирован: 05.10.2018
Откуда: Киевская область
Специализация: Защита прав потребителей

Сообщение #5 Pravnik » 10.11.2018, 12:49

По-друге, 01.07.2015 року вказаний вище Закон набрав чинності 01.07.2016р. Тобто, з 01.07.2016 у виконавчого органу міської ради виникло право призначити управителя на конкурсних засадах у разі, якщо співвласники багатоквартирного будинку не прийняли рішення про форму управління багатоквартирним будинком.
- думка суду у справі - Рішення від 11.10.2018 № 1440/1812/18 м. Миколаїв
МИКОЛАЇВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД
Рішенням Херсонської міської ради від 17.10.2016р. №389 Про визначення організатором конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку (т.1, а.с.49) на виконання вимог Закону України Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку , Порядку проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 13.06.2016р. №150 було вирішено визначити організатором конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку на території м.Херсона -Департамент житлово-комунального господарства міської ради, на балансі якого знаходяться багатоквартирні будинки.
- думка суду у справі - 04 жовтня 2018 року Справа № 923/388/18
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХЕРCОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Судом встановлено, що 19 липня 2017 року виконавчим комітетом Запорізької міської ради, в межах наданих повноважень та на виконання вимог Закону України Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку , прийнято рішення № 389 Про затвердження конкурсної документації для проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирних будинків міста Запоріжжя та внесення змін до складу конкурсної комісії , яким вирішено:
- думка суду у справі № 335/15480/17 2-а/335/100/2018 03 жовтня 2018 року м. Запоріжжя

Відповідно до пункту 5 статті 13 Прикінцеві та перехідні положення Закону України Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку , у разі якщо протягом одного року з дати набрання чинності цим Законом співвласники багатоквартирного будинку, в якому не створено об'єднання співвласників, не прийняли рішення про форму управління багатоквартирним будинком, управління таким будинком здійснюється управителем, який призначається на конкурсних засадах виконавчим органом місцевої ради, на території якої розташований багатоквартирний будинок.

Отже, з урахуванням норм Закону України Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку виконавцями послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій до визначення їх співвласниками форми управління багатоквартирним будинком є особи, визначені виконавцями до 01 липня 2015 року.

Тобто органам місцевого самоврядування у перехідний період з 1 липня 2015 року до 1 липня 2016 року законодавством не надано право приймати рішення про зміну раніше призначених виконавців послуг, натомість їм надано виключно повноваження призначення на конкурсних засадах управителя багатоквартирного будинку після 01 липня 2016 року у визначених законом випадках.
- думка суду у справі №200/11264/16-а (2-а/200/461/16), Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду
Колегія суддів зазначає, що Закон України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку» не містить обмежень права міської ради визначати балансоутримувача таких житлових будинків, а оскільки власники будинків не визначилися про форму управління їх багатоквартирними будинками, то до моменту проведення конкурсу з визначення виконавців послуг з утримання будинків та прибудинкових територій, орган місцевого самоврядування забезпечив належне утримання будинків, призначивши тимчасових виконавців послуг з утримання будинків комунальні підприємства «Жилсервіс-6» та «Жилсервіс-15».
- думка суду у справі № 200/11264/16-а (2-а/200/461/16) 21 листопада 2016 року
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

Аватара
 
Сообщения: 171
Зарегистрирован: 05.10.2018
Откуда: Киевская область
Специализация: Защита прав потребителей

Сообщение #6 Pravnik » 23.11.2018, 08:13

Пункт 5 статті 13 в редакції Закону № 1413-VIII від 14.06.2016
Співвласники багатоквартирних будинків, утримання яких до дня набрання чинності цим Законом здійснювали житлово-будівельні (житлові) кооперативи, продовжують відшкодовувати витрати на утримання відповідних будинків і споруд та прибудинкових територій таким кооперативам до моменту створення в багатоквартирному будинку об’єднання співвласників багатоквартирного будинку (у тому числі шляхом реорганізації кооперативу) або прийняття співвласниками рішення про форму управління багатоквартирним будинком.

Аватара
 
Сообщения: 171
Зарегистрирован: 05.10.2018
Откуда: Киевская область
Специализация: Защита прав потребителей

Сообщение #7 Pravnik » 23.11.2018, 08:22

Таку відповідь надав Департамент житлового господарства стосовно роз'яснення ситуації з ЖБК:
Фото відповіді
Проблема функціонування ЖБК, що не були реорганізовані в ОСББ після 1 липня 2016 року.jpg
Проблема функціонування ЖБК, що не були реорганізовані в ОСББ після 1 липня 2016 року 1.jpg
Наша оцінка відповіді: 4 з 10. Відповідь має формальний зміст, застосовані загальні, а не спеціальні норми права.
По суті відповідь на конкретні питання майже не надана.
PS: Сам зміст звернення тут: /viewtopic.php?p=132#p132


Вернуться в Жилищное правоКто сейчас на форуме

Сейчас этот раздел просматривают: 1 гость