Pravnik.com.uaТвоя нарадча кімната ;)

Що робити якщо під час перебування закордоном на автотраспорту був втрачений(викрадений) техпаспорт транспортного засобу.

 
Сообщения: 161
Зарегистрирован: 08.10.2018

Що робити якщо під час перебування закордоном на автотраспорту був втрачений(викрадений) техпаспорт транспортного засобу.

Сообщение #1 AndreyPravnik » 07.11.2018, 15:33

У випадку, якщо під час вашого перебування за кордоном на транспортному засобі (надалі - ТЗ) у Вас пропало, або було викрадено свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (надалі - техпаспорт), або тимчасове свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (надалі - тимчасовий техпаспорт) Вам потрібно зробити наступне:


1. Негайно звернутися до місцевого відділення правоохороних органів у країні, в якій Ви перебуваєте (зазвичай це відділення поліції).
2. Отримати оригінал заяви про пропажу/викрадення техпаспорта/тимчасового техпаспорта - потрібно щоб в текті заяви було прописано що було втрачено техпаспорт на автомобіль держ номер АА0000АА.
3. Повернутися до України, та звернутися до Головного сервісного центру МВС (м.Київ), або в інший сервісний центр МВС за місцем реєстрації автомобіля.

 
Сообщения: 161
Зарегистрирован: 08.10.2018

Сообщение #2 AndreyPravnik » 07.11.2018, 15:44

Наступні кроки залежить від того в кого цей ТЗ знаходиться у власності:

Якщо ТЗ знаходиться у власності фізичної особи:
4. Заповнюємо заяву, яку нам нададуть в сервісному центрі МВС, підготовуємо документи необхідні сервісному центру, зазвичай вони дадуть список, перекладємо заяву з іноземної мови на українську з нотаріальним посвідченям (зазвичай нотаріуси під час перекладу засвідчують підпис перекладача, і цього є достатньо). Підшивати оригінал до переклада не потрібно, оскільки оригінал нам буде потрібно в майбутньому, у разі якщо правоохоронці знайдуть злочинця що викрав у вас тех паспорт, і цим документом Ви можете підтверджувати факт того, що свідоцтво було втрачено.
5. Якщо Вами зібрано всі документи, перелік яких було надано Вам у сервісному центрі МВС, вам повинні повернути оригінал техпаспорта (у разі якщо у Вас був тимчасовий техпаспорт), зробити дублікат техпаспорта (у разі якщо було втрачено техпаспорт).


Якщо ТЗ знаходиться у власності юридичної особи:

4. Потрібно підготовити документи, перелік яких Вам нададуть в сервісному центру (заява, наказ про призначення відповідальної особи, довіреність на особу яка буде здійснювати повернення, відновлення техпаспота, копії установчих документів підприємства, акт службового розслідування, наказ про створення службової комісії.
5. Подати перелік документів, який Вам надали в сервісному центрі та забрати техпаспорт.

 
Сообщения: 161
Зарегистрирован: 08.10.2018

Сообщение #3 AndreyPravnik » 07.11.2018, 15:53

Зразок наказу про призначення відповідальної особи:

[Фірмовий бланк підприємства]
____________________________________________________________________
НАКАЗ №_
__.__.201_ р.
м. ___


Про призначення особи
відповідальної за повернення
свідоцтва про реєстрацію
транспортного засобу


Призначити _________________ здійснити повернення свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу марки ____________, _______ року випуску, __________ кольору, ________________(VIN код) зареєстрованого за реєстраційним номером _____________, яке знаходиться у власності _______________.
Директор
ТОВ «_________»
___________

 
Сообщения: 161
Зарегистрирован: 08.10.2018

Сообщение #4 AndreyPravnik » 07.11.2018, 16:03

Зразок довіреності на особу яка буде здійснювати повернення свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу:

[Фірмовий бланк]
____________________________________________________________________


ДОВІРЕНІСТЬ№ __
Місто ______, _____________ дві тисячі _____________ року


ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «____________», в особі директора ________________ що діє на підставі Статуту, (надалі – Довіритель), цією довіреністю уповноважує:

_____________________ (ПІБ Повіреного), паспорт серії ________________, виданий ___________________________________________________, зареєстрований за адресою: _________________________,
здійснити повернення свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу марки _____________________, __________ року випуску, ___________ кольору, ______________________ (VIN code) зареєстрованого за реєстраційним номером _____________.
За цією довіреністю йому надається право: отримувати та надавати від імені Довірителя документи до державних органів, в тому числі Міністерства внутрішніх справ, Регіональних центрів МВС, необхідних для здійснення повернення свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу.

Довіреність видана до ______________ року.

У разі припинення представництва за цією довіреністю Представник зобов'язаний негайно повернути довіреність Довірителю.
Довіреність видана без права передоручення.


Підпис

___________ (ПІБ Повіреного) ___________________

______________ ____________________ Директор
ТОВ «_______________»

 
Сообщения: 161
Зарегистрирован: 08.10.2018

Сообщение #5 AndreyPravnik » 07.11.2018, 16:10

Зразок наказу про проведення службового розслідування у зв'язку з втратою документів:

[Фірмовий бланк]
__________________________________________________________________________


Наказ № __


___ ______ 201_ року
м. ______Про проведення службового розслідування
у зв'язку з втратою документів
_____________ року було втрачено тимчасове свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу/свідоцтво про реєстрацію транспотного засобу марки __________________, ____ року випуску, _______ кольору, ___________________ (VIN code), реєстраційний номер ____________, виданого на ім'я ________________ (у разі тимчасового техпаспорта)/ виданого ______________________ (прописати яким сервісним центром було видано техпаспорт).


НАКАЗУЮ:

1. Створити комісію в складі:
Голова комісії:
__________________ (ПІБ) – директор.
Члени комісії:
___________________ (ПІБ) - ___________ (посада)

___________________ (ПІБ) - ___________ (посада)


2. Комісії провести службове розслідування втрати тимчасове свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу/свідоцтво про реєстрацію транспотного засобу марки __________________, ____ року випуску, _______ кольору, ___________________ (VIN code), реєстраційний номер ____________, виданого на ім'я ________________ (у разі тимчасового техпаспорта)/ виданого ______________________ (прописати яким сервісним центром було видано техпаспорт) та до _______________ 201_ року затвердити Акт службового розслідування.
Директор
__________

 
Сообщения: 161
Зарегистрирован: 08.10.2018

Сообщение #6 AndreyPravnik » 07.11.2018, 16:43

Зразок акта службового розслідування:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «__________»
____________________(місцезнаходження)________________________________
Код ЄДРПОУ ____________, Свідоцтва ПДВ № ___________, ІПН __________________
___________________________________________________________________________


Акт
службового розслідування


___________ 201_ року
м. ______
№ __


Комісія, створена відповідно до наказу № __ від __________ 201__ року у складі:
Голова комісії:
___________– ________ директор.
Члени комісії:
___________________ - _________________

у ході службового розслідування встановлено наступне:
1. Транспортний засіб марки ________________, _________ року випуску, __________ кольору, номер шасі __________, реєстраційний номер ____________, був передано _____________________ на підставі довіреності від __ _______ 201_ року для транспортування до ____________ в зв'язку з службовою необхідністю ТОВ «___________».
2. ______________ 201_року ______________ отримав тимчасове свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу марки ________________, _________ року випуску, __________ кольору, номер шасі __________, реєстраційний номер ____________,.
3. ________________ 2018 року тимчасове свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу марки ________________, _________ року випуску, __________ кольору, номер шасі __________, реєстраційний номер ____________,, видане на ім'я _____________________, було передано на зберігання ____________________і взвязку з службовою необхідністю ТОВ «________________».
4. ___________________ року виявлено втрату тимчасового свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу ммарки ________________, _________ року випуску, __________ кольору, номер шасі __________, реєстраційний номер ____________,, виданого на ім'я ______________. Тимчасове свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу ммарки ________________, _________ року випуску, __________ кольору, номер шасі __________, реєстраційний номер ____________,, виданого на ім'я ____________________, було викрадено 31 жовтня 2018 року в Іспанії невідомою особою.
5. __________________ року було подано заяву до поліції ____________________ про викрадення тимчасового свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу ммарки ________________, _________ року випуску, __________ кольору, номер шасі __________, реєстраційний номер ____________,, виданого на ім'я ___________________.
Нотаріальна копія заяви та її переклад додається до акту службового розслідування.

Висновок комісії:
1. Вважати втраченим тимчасове свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки ________________, _________ року випуску, __________ кольору, номер шасі __________, реєстраційний номер ____________,, виданого на ім'я _______________
2. Для отримання свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії ______________, виданого ТСЦ ______в м. ______ ______________ року на транспортний засіб марки ________________, _________ року випуску, __________ кольору, номер шасі __________, реєстраційний номер ____________,, необхідно звернутись до Сервісного центру МВС України в м. ______і.
3. Призначити _________________ здійснити повернення свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії _________, виданого ТСЦ ___________ в м. _________ ____________ року на транспортний засіб ммарки ________________, _________ року випуску, __________ кольору, номер шасі __________, реєстраційний номер ____________, яке є власністю ТОВ «_________».
Голова комісії:
_________________ ____________________

Члени комісії:

__________________ ______________________


Добавлено спустя 48 секунд:
Це акт службового розлідування як зразок, у кожному випадку виклад фактів буде різний, можливо якісь додаткові факти.


Вернуться в АвтовладельцамКто сейчас на форуме

Сейчас этот раздел просматривают: 1 гость