Pravnik.com.uaТвоя нарадча кімната ;)

Скарга на рішення державного реєстратора про відмову у державній реєстрації прав на нерухоме майно

 
Сообщения: 187
Зарегистрирован: 08.10.2018

Скарга на рішення державного реєстратора про відмову у державній реєстрації прав на нерухоме майно

Сообщение #1 AndreyPravnik » 18.02.2019, 15:42

Головне територіальне
управління юстиції у місті _____(або області)[/left]

Скаржник: ______________________
(найменування / піб скаржника)
місцезнаходження: ______,
ідентифікаційний код в ЄДРПОУ/ РНОКПП _______,
засоби зв’язку:
тел. +38 _________ ,
адреса електронної пошти: ____________

Реквізити рішення державного реєстратора, яке оскаржується: № ________ від __ ______ 201_ року


Скарга на рішення державного реєстратора


Зміст оскаржуваного
рішення

Рішенням про відмову у державній реєстрації прав та їх обтяжень № _______ від _ _____ 201_ року (далі – рішення), прийнятим державним реєстратором прав на нерухоме майно _______ (ПІБ держреєстратора), Департамент з питань реєстрації виконавчого органу ______________ (якого району, міста, області), відмовлено у державній реєстрації права власності, форма власності: ___________ (на яке майно), що розташований ______________, за суб’єктом: ____________________________, податковий номер/серія, номер паспорта/____________

Норми законодавства,
які порушено, на думку скаржника

Скаржник вважає, що вказане рішення про відмову у державній реєстрації прав на нерухоме майно державного реєстратора прав на нерухоме майно (ПІБ держреєстратора), (далі – державний реєстратор) прийняте в порушення положень:
ч.2 ст.19 Конституції України;
ст. 22, абз. 1-й та 2-й ч.2 ст. 24, ч.5 ст.24 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» від 1 липня 2004 року № 1952-ІV (далі – Закон);
п.23 Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 року № 1127;
п.п. 2 п. 29 Порядку ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, затвердженого Постановою Кабінету міністрів України від 26 жовтня 2011 року № 1141.

Викладення обставин,
якими скаржник обґрунтовує свої вимоги:

- державний реєстратор в оскаржуваному рішенні, на думку скаржника, помилково вказав невірні данні про загальну площу об’єкта (складу), в наслідок чого прийняв неправомірне рішення про відмову скаржникові в реєстрації його права власності на нерухоме майно.
__.__.201_ ______________ (повна назва Скаржника) (ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України 01030233) через Центр надання адміністративних послуг _______ (____________ (адреса ЦНАП) ) було подано заяву за реєстраційним номером 29064822 для проведення державної реєстрації прав власності, форма власності: приватна на ______________ (об’єкт), що розташований _________________ (адреса) (далі – об’єкт/будівля/склад), а також передбачені чинним законодавством документи, у тому числі: Декларацію про готовність до експлуатації об’єкта, що за класом наслідків (відповідальності) належить до об’єктів з незначними наслідками (_______) № ______________ від __.__.201_ (далі – декларація) та Технічний паспорт на нежитлову будівлю універсальний склад від _ _______ 201_ року (Інвентаризаційна справа №___ (____), (далі – технічний паспорт), (копії вказаних документів додаються до цієї скарги).
З огляду на зміст вказаних документів, зокрема п.16 декларації (арк.5), загальна площа об’єкта (складу) «За проектом» становить ____ м.кв., а за наслідками проведення технічної інвентаризації фактична загальна площа вказаного об’єкта після його будівництва, згідно з п.14 цієї ж декларації (арк.4), становить ____ м.кв., що відповідає даним технічного паспорту об’єкта (складу), (арк. 2 -3).
Натомість, державний реєстратор, в супереч цим показникам, в оскаржуваному рішенні вказав не вірні данні про загальну площу об’єкта (складу), а саме вказав її у розмірі ___ м.кв., яка згідно з декларацією є не загальною площею об’єкта (складу) за даними його технічної інвентаризації, а є загальною площею об’єкта (складу) «За проектом».
В наслідок цього, державний реєстратор, на думку скаржника, зробив помилковий висновок про те, що: «загальна площа будівлі (універсального складу) становить ___ м.кв.», що не відповідає даним, що вказані у п.14 декларації (згідно вказаного пункту декларації загальна площа будівлі (складу) становить ___ м.кв.), і відповідно прийняв неправомірне рішення про відмову скаржникові в реєстрації його речового права на нерухоме майно, зазначивши, що подані скаржником документи нібито: «суперечать один одному і не дають змоги однозначно встановити загальну площу об’єкту нерухомого майна», що не відповідає дійсності (копії цих документів додаються до цієї скарги);

- державний реєстратор, в порушення вимог п.п.2 п. 29 Порядку ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, затвердженого Постановою Кабінету міністрів України від 26 жовтня 2011 року № 1141, під час розгляду заяви скаржника про державну реєстрацію прав на нерухоме майно, із двох показників, що вказані у пунктах 14 та 16 декларації, на думку скаржника, помилково взяв до уваги той, який не вноситься до державного реєстру речових прав на нерухоме майно, а саме – загальну площу об’єкта (складу) «За проектом», що вказана у п.16. декларації (арк.5), замість загальної площі об’єкта (складу) за даними його технічної інвентаризації, що вказана у п.14 декларації (арк.4). Згідно з п.1.2. Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об’єктів нерухомого майна, затвердженої наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 24 травня 2001 року № 127, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 10 липня 2001 року за № 582/5773 (із змінами), метою проведення технічної інвентаризації збудованих (реконструйованих) будинків, допоміжних будівель та споруд є, зокрема, визначення їх фактичної площі та об’єму (щодо проектних).

- державний реєстратор, крім вищевказаних неправомірних дій, в порушення положень ст. 22 Закону, не вказав у своєму рішенні яким саме вимогам Закону та іншим нормативно-правовим актам не відповідають надані скаржником документи для державної реєстрації прав власності на нерухоме майно, і у чому саме полягає така невідповідність.
Так згідно зі ст. 24 Закону, одною з підстав для відмови в державній реєстрації прав є подання документів, що не відповідають його вимогам. Такі вимоги встановлені його спеціальною нормою, закріпленою у ст. 22 (Вимоги до документів, що подаються для державної реєстрації прав) Закону, згідно з якою, документи, що подаються для державної реєстрації прав, повинні відповідати вимогам, встановленим Законом та іншими нормативно-правовими актами. Не розглядаються документи з підчищеннями або дописками, закресленими словами та іншими не обумовленими в них виправленнями, заповнені олівцем, з пошкодженнями, що не дають змоги однозначно тлумачити їх зміст, а також оформлені з порушенням вимог законодавства.
Державний реєстратор не вказав у прийнятому ним рішенні яким нормативно-правовим актам і яким саме їх вимогам не відповідають надані йому скаржником документи, зазначив лише, що «… подані документи суперечать один одному і не дають змоги однозначно встановити загальну площу об’єкту нерухомого майна», що по-перше, як вже вище зазначалося, не відповідає дійсності, а по-друге, сама по собі суперечність між певними документами не є ознакою їх не відповідності вимогам Закону та іншим нормативно-правовим актам;

- державний реєстратор, крім вищевказаних неправомірних дій, в порушення положень ч.2 ст.19 Конституції України, згідно з якою органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України, не вказавши у своєму рішенні яким саме вимогам Закону та іншим нормативно-правовим актам не відповідають надані скаржником документи для державної реєстрації права власності на нерухоме майно і в чому саме полягає така невідповідність, прийняв, на думку скаржника, неправомірне рішення про відмову останньому у реєстрації його права власності на нерухоме майно, з підстави не передбаченою Законом, а саме: «… подані документи суперечать один одному і не дають змоги однозначно встановити загальну площу об’єкту нерухомого майна».
Такі дії державного реєстратора не узгоджуються з положеннями норм: абз. 1-го та 2-го ч.2 ст. 24, ч.5 ст.24 Закону.
Так, згідно з вказаними нормами Закону за наявності підстав для відмови в державній реєстрації прав державний реєстратор приймає рішення про відмову в державній реєстрації прав. Рішення про відмову в державній реєстрації прав повинно містити вичерпний перелік обставин, що стали підставою для його прийняття. Відмова в державній реєстрації прав з підстав, не передбачених частиною першою ст.24 Закону, заборонена.
Враховуючи вище викладене та на підставі ст. 37 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»,

прошу:
1) провести перевірку правомірності прийнятого рішення державного реєстратора ___________, Департамент з питань реєстрації виконавчого органу ___________________;
2) скасувати «Рішення про відмову у державній реєстрації прав та їх обтяжень № _______ від __ _____201_ року, прийняте державним реєстратором прав на нерухоме майно _______________, Департамент з питань реєстрації виконавчого органу __________, про відмовлення у державній реєстрації права власності, форма власності: приватна на _____________, що розташований __________________, за суб’єктом: __________________, податковий номер/серія, номер паспорта/___________
та провести державну реєстрацію прав власності, форма власності: приватна на універсальний склад, що розташований ________________________, за суб’єктом: _____________________, ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (ЄДРПОУ/РНОКПП) ___________.

Відомості про наявність чи відсутність судового спору з порушеного у скарзі питання, що може мати наслідком скасування оскаржуваного рішення державного реєстратора та/або внесення відомостей до Державного реєстру прав:
будь-який судовий спір з порушеного у цій скарзі питання, що може мати наслідком скасування оскаржуваного рішення державного реєстратора та/або внесення відомостей до Державного реєстру прав – відсутній.

Товариство з обмеженою відповідальністю повідомляє, що воно бажає взяти участь у розгляді цієї своєї скарги.

Додатки: 1. Роздруківка тексту рішення про відмову у державній реєстрації прав та їх обтяжень № ____________ від __ ____ 201_ року, прийняте державним реєстратором прав на нерухоме майно _________ на 1 арк. в 1 прим.
2. Копія Декларації про готовність до експлуатації об’єкта, що за класом наслідків (відповідальності) належить до об’єктів з незначними наслідками (______) № _________ від __________ на ___ арк. в 1 прим.
3. Копія Технічного паспорта на нежитлову будівлю універсальний склад від _____________ року на ____ арк. в 1 прим.


_____________________
(дата складання скарги)

Директор Товариства
з обмеженою відповідальністю
«_______»/ ПІБ ________________

Вернуться в Исполнительное производство (Виконавче провадження)Кто сейчас на форуме

Сейчас этот раздел просматривают: 1 гость