Pravnik.com.uaТвоя нарадча кімната ;)

Стосовно обов'язків підрпиємства під час воєнного стану

 
Сообщения: 187
Зарегистрирован: 08.10.2018

Стосовно обов'язків підрпиємства під час воєнного стану

Сообщение #1 AndreyPravnik » 26.11.2018, 15:19

Відповідно до ЗУ « Про правовий режим воєнного стану», можливе застосування до підприємства наступні обмеження:
Стаття 8
3) використовувати потужності та трудові ресурси підприємств, установ і організацій усіх форм власності для потреб оборони, змінювати режим їхньої роботи, проводити інші зміни виробничої діяльності, а також умов праці відповідно до законодавства про працю;
4) примусово відчужувати майно, що перебуває у приватній або комунальній власності, вилучати майно державних підприємств, державних господарських об’єднань для потреб держави в умовах правового режиму воєнного стану в установленому законом порядку та видавати про це відповідні документи встановленого зразка;
6) встановлювати особливий режим в’їзду і виїзду, обмежувати свободу пересування громадян, іноземців та осіб без громадянства, а також рух транспортних засобів;
7) перевіряти документи у осіб, а в разі потреби проводити огляд речей, транспортних засобів, багажу та вантажів, службових приміщень і житла громадян, за винятком обмежень, встановлених Конституцією України;
11) регулювати роботу підприємств телекомунікацій, поліграфічних підприємств, видавництв, телерадіоорганізацій, телерадіоцентрів та інших підприємств, установ, організацій і закладів культури та засобів масової інформації, а також використовувати місцеві радіостанції, телевізійні центри та друкарні для військових потреб і проведення роз’яснювальної роботи серед військ і населення; забороняти роботу приймально-передавальних радіостанцій особистого і колективного користування та передачу інформації через комп’ютерні мережі;
12) у разі порушення вимог або невиконання заходів правового режиму воєнного стану вилучати у підприємств, установ і організацій усіх форм власності, окремих громадян телекомунікаційне обладнання, телевізійну, відео- і аудіоапаратуру, комп’ютери, а також у разі потреби інші технічні засоби зв’язку;
21) усувати з посад керівників підприємств, установ і організацій за неналежне виконання ними визначених цим Законом обов’язків та призначати виконувачів обов’язків керівників зазначених підприємств, установ і організацій;

 
Сообщения: 187
Зарегистрирован: 08.10.2018

Сообщение #2 AndreyPravnik » 26.11.2018, 15:21

Стосовно військового обліку на підприємству

Відповідно до Закону № 2232 на підприємства незалежно від форм власності й підпорядкування покладаються наступні зобов’язання:
― забезпечувати виконання військового обов’язку громадянами України (ч. 7 ст. 1);
― вести персональний облік призовників і військовозобов’язаних (ч. 4 ст. 34);
― забезпечувати своєчасне прибуття громадян до призовних дільниць на вимогу військкоматів (ч. 8 ст. 15, ч. 1 ст. 38);
― повідомляти у семиденний строк військкомати про прийняття на роботу та звільнення з роботи призовників і військовозобов’язаних (ч. 1 ст. 38).

Ще одним правовим актом, який деталізує виконання обов’язків щодо ведення обліку військовозобов’язаних і призовників та бронювання військовозобов’язаних за підприємствами на період мобілізації та воєнного часу є Положення про військовий облік військовозобов’язаних і призовників, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 9 червня 1994 р. № 377 (далі ― Положення № 377).

Також необхідно згадати про Інструкцію з організації ведення військового обліку військовозобов’язаних і призовників в органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах, організаціях і навчальних закладах, затверджену наказом Міністра оборони України від 15 грудня 2010 р. № 660 (далі ― Інструкція № 660), ― адже саме у ній містяться основні вимоги щодо ведення військового обліку на підприємствах.

Військово-обліковими документами, на підставі яких на підприємствах ведеться персональний облік військовозобов’язаних і призовників, є:
― для військовозобов’язаних ― військовий квиток або тимчасове посвідчення (замість військового квитка);
― для призовників ― посвідчення про приписку до призовної дільниці (п. 3.5. Інструкції № 660).

Обов’язки роботодавця

У п. 3.1. Інструкції № 660 вказано, що згідно з ч. 4 ст. 34 Закону № 2232 керівники підприємств, установ, організацій і навчальних закладів незалежно від підпорядкування і форм власності мають здійснювати персональний облік військовозобов’язаних та призовників за місцем їх роботи або навчання.

Слід зауважити, що персональний облік військовозобов’язаних та призовників на підприємствах, в установах, організаціях здійснюється за типовою формою первинного обліку № П-2 «Особова картка працівника» (далі ― особова картка), затвердженою спільним наказом Державного комітету статистики України та Міністерства оборони України від 25 грудня 2009 р. № 495/656, у розділі II якої зазначаються відомості про військовий облік.

Персональний облік військовозобов’язаних та призовників в установах, організаціях, що підпадають під дію Закону України «Про державну службу», здійснюється за формою первинного обліку № П-2ДС «Особова картка», затвердженою наказом Міністерства статистики України від 26 грудня 1995 р. № 343, у розділі IX якої зазначаються відомості про військовий облік.
Загалом, на роботодавця (керівника підприємства) покладається виконання таких заходів із питань персонального обліку військовозобов’язаних та призовників:
― перевірка у громадян під час прийняття на роботу наявності військово-облікових документів (у військовозобов’язаних ― військових квитків або тимчасових посвідчень (замість військових квитків), а у призовників ― посвідчень про приписку до призовних дільниць);
― повідомлення в семиденний термін у військові комісаріати про всіх військовозобов’язаних та призовників, прийнятих на роботу чи звільнених з роботи;
― оповіщення на вимогу військових комісаріатів військовозобов’язаних та призовників про їх виклик до військового комісаріату і забезпечення їх своєчасного прибуття за цим викликом;
― забезпечення повноти, достовірності та якості обліку всіх військовозобов’язаних і призовників підприємств, установ, організацій і навчальних закладів за вимогами, встановленими Інструкцією № 660 та іншими документами первинного обліку відповідно до чинного законодавства;
― підтримання постійної взаємодії з відповідними військовими комісаріатами з питань строків та способів звірки даних особових карток, списків військовозобов’язаних, списків призовників з обліковими даними військових комісаріатів, внесення відповідних змін до них та з питань оповіщення військовозобов’язаних та призовників;
― організація періодичної звірки особових карток, списків військовозобов’язаних, списків призовників із записами у військових квитках та посвідченнях про приписку до призовних дільниць. Не рідше одного разу на рік проведення звірки особових карток працівників з обліковими даними військових комісаріатів;
― внесення в п’ятиденний термін до особових карток працівників змін, які стосуються сімейного стану, місця проживання, освіти, місця роботи і посади військовозобов’язаних та призовників. Про всі зміни до 5 числа щомісяця повідомляються військові комісаріати донесенням про зміну облікових даних;
― приймання під підпис від військовозобов’язаних і призовників їх військово-облікових документів для подання у військові комісаріати, звіряння з особовими картками, списками військовозобов’язаних та списками призовників;
― своєчасне оформлення бронювання військовозобов’язаних за підприємствами, установами і організаціями на період мобілізації та на воєнний час;
― складання і не пізніше 1 грудня поточного року подавання до військових комісаріатів списків громадян, які підлягають приписці до призовних дільниць;
― здійснення постійного контролю за виконанням заходів допризовної підготовки, приписки до призовних дільниць, дотриманням правил військового обліку, проведенням роз’яснювальної роботи серед громадян України про виконання обов’язків щодо військового обліку. Повідомлення про військовозобов’язаних та призовників, які порушили вимоги законодавства про військовий обов’язок і військову службу, надсилаються у військові комісаріати для притягнення винних до відповідальності згідно з законом;
― ведення журналу перевірок стану обліку військовозобов’язаних і призовників.

Заповнення облікових документів

Що варто враховувати при заповненні відповідних документів? Які записи слід робити? Щодо розділу «Відомості про військовий облік» особової картки, зауважимо, що вона заповнюється послідовно і в точній відповідності з даними записів військових квитків. Зокрема, на військовозобов’язаних рядового, сержантського та старшинського складу заповнення розділу «Відомості про військовий облік» особової картки здійснюється таким чином:
― у рядку «Група обліку» вказується група обліку «НПО» (Наземно-повітряна оборона), «ВМС» (Військово-Морські Сили), «МВС» (Міністерство внутрішніх справ), «СБУ» (Служба безпеки України) (п. 22 військового квитка);
― у рядку «Категорія обліку» слід вказати І чи ІІ категорія (п. 21 військового квитка);
― у рядку «Склад» вказується склад військовозобов’язаних (наприклад, рядовий, сержантський і старшинський) (п. 23 військового квитка);
― у рядку «Військове звання» записується військове звання, присвоєне військовозобов’язаному під час проходження ним військової служби або перебування у запасі (п. 19 військового квитка), наприклад, рядовий, старший сержант, майор;
― у рядку «Військово-облікова спеціальність № …» записується кодове (цифрове) позначення військово-облікової спеціальності (пункти. 24, 25 військового квитка), наприклад, № 837, 037А;
― у рядку «Придатність до військової служби» записується рішення медичних комісій щодо осіб, визнаних обмежено придатними до військової служби у воєнний час, наприклад, «стройовий», «непридатний у мирний час», «придатний до нестройової у воєнний час за гр. №__». Зазначимо, що записи робляться на підставі відомостей про стан здоров’я військовозобов’язаного, які є в пунктах 13 − 15 військового квитка;
― у рядку «Назва райвійськкомату за місцем проживання» вказується назва військового комісаріату, у якому військовозобов’язаний перебуває на військовому обліку (розділ VI військового квитка);
― у рядку «Перебування на спеціальному обліку» олівцем проставляються номери переліку, пункту і розділу переліку (постанови), за якими оформлено бронювання військовозобов’язаного.
Відповідно до п. 3.8. Інструкції № 660, на офіцерів запасу заповнення розділу «Відомості про військовий облік» особової картки здійснюється відповідно до п. 3.6. розділу III даної Інструкції з дотриманням таких правил:
― рядок «Група обліку» не заповнюється;
― у рядку «Категорія обліку» записується розряд запасу згідно із записом у військовому квитку офіцера запасу;
― у рядку «Склад» вказується профіль (командний, інженерний, технічний, юридичний, медичний, ветеринарний);
― у рядку «Військово-облікова спеціальність № …» записується шестизначне цифрове позначення військово-облікової спеціальності згідно із записом у військовому квитку офіцера запасу;
― рядок «Придатність до військової служби» на офіцерів запасу, які перебувають на військовому обліку, не заповнюється.
На призовників заповнення розділу «Відомості про військовий облік» особової картки здійснюється у такому порядку:
― у рядку «Група обліку» записується слово «призовник»;
― у рядку «Назва райвійськкомату за місцем проживання» вказується назва військового комісаріату, до призовної дільниці якої призовник приписаний;
― у рядку «Перебування на спеціальному обліку» вказується, чи надається відстрочка від призову на військову службу і на який термін.
Решта рядків розділу II не заповнюється.
Варто також зазначити, що відповідно до п. 3.10 Інструкції № 660, в особових картках на військовозобов’язаних, які досягли граничного віку перебування в запасі, після проведення чергової звірки з відповідними військовими комісаріатами викреслюються дані про військовий облік і робиться відмітка: «Виключений з військового обліку за віком».
Як правило, особові картки на військовозобов’язаних і призовників зберігаються в алфавітному порядку в окремій картотеці, яка поділяється на чотири групи:
І група ― особові картки на військовозобов’язаних офіцерського складу;
ІІ група ― особові картки на військовозобов’язаних рядового, сержантського та старшинського складу;
ІІІ група ― особові картки на військовозобов’язаних-жінок;
ІV група ― особові картки на призовників.

У загальній картотеці підприємства зберігаються особові картки осіб, знятих з військового обліку за віком чи за станом здоров’я.
Організація зберігання документів картотеки особових карток на військовозобов’язаних і призовників на підприємствах повинна відповідати вимогам загального діловодства. Зазвичай, на великих підприємствах картотека особових карток працівників розміщується відповідно до структурних підрозділів (цехів) із поділом на вказані вище чотири групи. Картотека особових карток військовозобов’язаних і призовників зберігається згідно з порядком, установленим для зберігання секретних документів (окремо від загальної картотеки, в опломбованій металевій шафі).

 
Сообщения: 187
Зарегистрирован: 08.10.2018

Сообщение #3 AndreyPravnik » 26.11.2018, 15:22

Стосовно транспортного обов'язку

Відповідно до Положень про військово-транспортний обов’язок затвердженого Постановою КМУ від 28.12.2000 р. №1921, встановлено наступні обов’язки підприємства:

14. Керівник підприємства, установи та організації зобов’язаний:
здійснювати разом із представниками військових комісаріатів та військових формувань відбір транспортних засобів і техніки за типами і марками, технічним станом відповідно до наданих зведених або часткових нарядів;
забезпечувати дотримання вимог до технічного стану та укомплектованості транспортних засобів і техніки, призначених для задоволення потреб військових формувань на особливий період;
утримувати транспортні засоби і техніку, призначені для задоволення потреб військових формувань на особливий період, у стані постійної готовності до передачі військовим формуванням;
забезпечувати своєчасну доставку транспортних засобів і техніки, призначених для задоволення потреб військових формувань на особливий період, до визначених пунктів передачі відповідно до часткових нарядів.

15. Керівники підприємств, установ та організацій подають військовим комісаріатам щороку до 20 червня та 20 грудня інформацію про наявність транспортних засобів і техніки, їх технічний стан, а також про громадян, які працюють на підприємствах, в установах та організаціях на таких транспортних засобах і техніці, за формою згідно з додатком 1.
18. Транспортні засоби і техніка підприємств, установ та організацій, призначені для задоволення потреб військових формувань на особливий період, підлягають не частіше одного разу на рік, але не рідше трьох разів на п’ять років в мирний час перевірці їх мобілізаційної готовності представниками військових комісаріатів.
Перевірка мобілізаційної готовності транспортних засобів і техніки проводиться за окремими графіками та планами, що розробляються військовими комісаріатами, погоджуються з місцевими держадміністраціями, затверджуються обласними військовими комісаріатами та доводяться районними (міськими) військовими комісаріатами до відома керівників підприємств, установ та організацій.
До перевірки мобілізаційної готовності транспортних засобів і техніки також можуть залучатися уповноважені представники місцевих держадміністрацій, органів військового управління, військових формувань.

19. Керівники підприємств, установ та організацій зобов’язані забезпечити доступ представників військових комісаріатів до транспортних засобів і техніки для проведення перевірки їх мобілізаційної готовності.
За результатами перевірки складається акт у чотирьох примірниках, один з яких подається місцевій держадміністрації, другий - підприємству, установі чи організації, транспортні засоби і техніка яких перевірялися, третій - військовому комісаріату, четвертий - військовій частині (підрозділу), установі чи організації військового формування, для яких призначені транспортні засоби і техніка, що перевірялися.

Аватара
 
Сообщения: 181
Зарегистрирован: 05.10.2018
Откуда: Киевская область
Специализация: Защита прав потребителей

Сообщение #4 Pravnik » 27.11.2018, 08:05Вернуться в АрмияКто сейчас на форуме

Сейчас этот раздел просматривают: 1 гость