Pravnik.com.uaТвоя нарадча кімната ;)

Переоформлення строкової будівельної ліцензії на безстрокову

 
Сообщения: 187
Зарегистрирован: 08.10.2018

Переоформлення строкової будівельної ліцензії на безстрокову

Сообщение #1 AndreyPravnik » 28.11.2018, 14:10

У відповідності з постановою КМУ від 10.03.2017 №238 "Про внесення змін до Порядку ліцензування господарської діяльності, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури", яка набрала чинності від 14.04.2017 року, було усунено колізію між Законо України "Про ліцензування господарської діяльності" та Порядком ліцензування господарської діяльності, пов'язаної із створеням об'єктів архітектури, затверджену постановою КМУ від 05.12.2007 року №1396.

У відповідності до постанови КМУ №238 від 10.03.2017, всі строкові ліцензії автоматично переоформлюються на безстрокові, шляхом внесення відповідних даних до Реєстру виданих ліцензії - знайти його можливо на сайті ДАБІ (Державної архітектурної будівельної інспекції)

 
Сообщения: 187
Зарегистрирован: 08.10.2018

Сообщение #2 AndreyPravnik » 28.11.2018, 14:15

У відповідності до розяснень ДАБІ:

За заявою ліцензіата про переоформлення ліцензії на безстрокову, інформація про безстроковість ліцензії розміщується на офіційному веб-сайті Держархбудінспекціїї у розділі "Реєстр виданих ліцензій” (шляхом видалення інформації про термін дії ліцензії).За бажанням ліцензіата діючий Перелік видів робіт до ліцензії, які має право виконувати ліцензіат, приводиться у відповідність до Переліку видів робіт, який затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 30.03.2016 № 256 “Деякі питання ліцензування будівництва об’єктів IV і V категорій складності”, з підтвердженням безстроковості ліцензії.

Відповідно до діючого законодавства, господарська діяльність з будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми та значними наслідками, підлягає ліцензуванню за переліком видів робіт із провадження господарської діяльності з будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми та значними наслідками, які підлягають ліцензуванню, затвердженим Кабінетом Міністрів України.

За заявою ліцензіата діючий Перелік видів робіт до ліцензії, які має право виконувати ліцензіат, приводиться у відповідність до Переліку видів робіт, який затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 30.03.2016 № 256 «Деякі питання ліцензування будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми та значними наслідками», з підтвердженням безстроковості ліцензії.

Питання про внесення змін до Переліку робіт розглядається згідно з пунктом 15 Порядку ліцензування, відповідно до якого уразі прийняття рішення про внесення змін до переліку робіт орган ліцензування затверджує зазначені зміни і оформляє їх окремим додатком, про що робиться відмітка на бланку ліцензії.

 
Сообщения: 187
Зарегистрирован: 08.10.2018

Сообщение #3 AndreyPravnik » 28.11.2018, 14:21

Заяву можна подати в формі яка є на сайті ДАБІ, або в довільні формі.
Обидва варіанти є правильними, законодавчо не визначено яку саме форму заяви потрібно використовувати.
В наступних коментарях наведено обидва варіанти.

 
Сообщения: 187
Зарегистрирован: 08.10.2018

Сообщение #4 AndreyPravnik » 28.11.2018, 14:26

Зразок заяви на переоформлення на безстрокову (варіант в довільні формі):

[Фірмовий бланк із зазначеням: найменування, місцезнаходження, ЄДРПОУ, ІПН, контактні дані (телефон та електронна скринька)]
_____________________________________________________________________________


Вих. № ___ від _______ р.

Голові
Державної архітектурно-будівельної інспекції України
______________________________


Заява


Просимо здійснити переоформлення ліцензії за реєстраційним номером _____________ від __ _____ 201_ року, видану ТОВ (або інша організаційно-правова форма) «__________» на безстрокову, в зв'язку з набранням 14.04.2017 року чинності постанова Кабінету Міністрів України від 10.03.2017 року №238 «Про внесення змін до Порядку ліцензування господарської діяльності, пов’язаної із створенням об’єктів архітектури».Директор
ТОВ «_____________»
____________

 
Сообщения: 187
Зарегистрирован: 08.10.2018

Сообщение #5 AndreyPravnik » 28.11.2018, 14:31

Зразок заяви на переоформлення на безстрокову (варіант із сайту ДАБІ):


Додаток 4
до Ліцензійних умов
Державна архітектурно-будівельна
інспекція України


ЗАЯВА
про переоформлення ліцензії на провадження господарської діяльності з будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із _________________________________ наслідками

середніми або середніми та значними


1. Прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи - підприємця ________________________________________________________
2. Місце проживання фізичної особи - підприємця ____________________________
3. Контактні телефони (номер телефону, за наявності - номер факсу), електронна адреса ________________________________________________________
4. Серія та номер паспорта, ким і коли виданий; реєстраційний номер облікової картки платника податків (не зазначається особою, яка через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомила про це відповідному контролюючому органу та має відповідну відмітку в паспорті) ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
5. Банківські реквізити: номер рахунка, найменування банку, МФО (за наявності) ________________________________________________________


6. Прошу переоформити ліцензію на провадження господарської діяльності з будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із ________________________________________________________________________________
середніми або середніми та значними
наслідками, _____________________________________________________________________
(серія та номер ліцензії (за наявності); номер і дата прийняття рішення
________________________________________________________________________________
про видачу; найменування органу, який видав ліцензію; дата і номер запису в Єдиному
________________________________________________________________________________
державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань про видачу ліцензії)
у зв’язку із переходом права на провадження виду господарської діяльності, на який отримано ліцензію від ліцензіата, що був фізичною особою - підприємцем, до іншої фізичної особи, яка є її спадкоємцем.

Даю згоду на обробку персональних даних ______________________________________

___________
(підпис) __________________
(прізвище та ініціали) _____ ___________ 20____ р.

Суб’єкт господарювання

___________
(підпис) ________________________________________
(ініціали, прізвище фізичної особи - підприємця)

____ ____________ 20____ р.
МП (за наявності)


Вернуться в Другое (если отрасль права не определена)Кто сейчас на форуме

Сейчас этот раздел просматривают: 1 гость