Pravnik.com.uaТвоя нарадча кімната ;)

РАЗВОД Новая Почта: Денег НЕТ, но вы держитесь... ( + комментарии и мнение Юриста)

Аватара
 
Сообщения: 181
Зарегистрирован: 05.10.2018
Откуда: Киевская область
Специализация: Защита прав потребителей

РАЗВОД Новая Почта: Денег НЕТ, но вы держитесь... ( + комментарии и мнение Юриста)

Сообщение #1 Pravnik » 24.10.2018, 19:45

phpBB [media]


PS: Последний комментарий от Новой Почты (22 окт):
Даний інцидент, описаний у відео, урегульовано, інформація про можливість одержання коштів надана клієнту.

Аватара
 
Сообщения: 181
Зарегистрирован: 05.10.2018
Откуда: Киевская область
Специализация: Защита прав потребителей

Сообщение #2 Pravnik » 24.10.2018, 20:09

Теперь мнение о том, как и на каких условиях Новая Почта предоставляет услугу "Наложенный платеж" или он же "Грошовий переказ" (оф. название услуги).

Согласно информации, указанной на странице сайта Новой Почты (https://novaposhta.ua/money_order_branch),
Послуга грошового переказу (переказ коштів «Експрес» та Переказ коштів «Експрес Безготівковий» з подальшим зарахуванням на банківську картку) надається фінансовою установою-партнером - ТОВ «ПОСТ ФІНАНС.
Новая Почта владеет частью данного финансового учреждения в размере 90% от уставного капитала.

Согласно условий предоставления услуг ООО "ПОСТ ФИНАНС" (http://forpost-system.com/wp-content/uploads/2018/09/Umovy-nadannya-poslug_FORPOST.pdf), клиентам Новой Почты предоставляются услуги по получению денег наличным (Переказ коштів «Експрес»), безналичным расчетом (Переказ коштів «Безготівковий»), в том числе через услугу "электронные деньги".
 • Послуга надається фізичним особам, які є резидентами України;
 • Замовником Послуги виступає фізична особа - Відправник переказу, яка
  ініціює здійснення переказу готівкових коштів на користь іншої фізичної особи -
  Отримувача переказу. Також оплата переказу Відправником може здійснюватися в
  безготівковій формі (за допомогою банківської платіжної картки);
 • Виплата переказу Замовнику здійснюється в готівковій формі;
 • Оплату комісійної винагороди за Послугою може здійснювати як Відправник,
  так і Отримувач переказу;
 • Переказ коштів «Експрес» доступний до виплати на наступний день.
3.2. Послуга «Грошовий переказ» (далі – Переказ) – рух певної суми коштів (далі
– Платіж), прийнятих від Відправника такого переказу з метою її видачі/перерахування
Отримувачу переказу.
3.3.1. Переказ коштів «Експрес» – це фінансова послуга, яка забезпечує
Переказ коштів від фізичної особи - Відправника переказу на користь фізичної особи -
Отримувача Переказу

Соответственно, клиент имеет обязанность придерживаться правил и процедур, предусмотренных такими договорами, ровно как и исполнитель услуг. Клиент принимает (условно) во внимание положения договора на предоставление услуг и соглашается с ними, ожидая гарантированное выполнение предусмотренных условий и процедур исполнителем обязательств по перечислению денег. Само перечисление денег "отправителю" согласно пункта 4.1. "Условий предоставления услуг" осуществляется на следующий день (следующий после какого?) :geek: Считается, что имеется в виду тот день, который наступает за тем, в который "Получатель отправления" внесет деньги на счет. Затем компания обязана обеспечить и реализовать прямое назначение услуги "грошовий переказ", - выдача или перечисление получателю перевода (переказа).

Теперь относительно ответственности Новой Почты или ее финансового учреждения ООО "ПОСТ ФИНАНС", с которыми клиент заключает договор (автоматически) во время осуществления начала пользования услугами предприятий.

Согласно Гражданскому кодексу Украины:
Стаття 629. Обов'язковість договору
1. Договір є обов'язковим для виконання сторонами.
Стаття 526. Загальні умови виконання зобов'язання
1. Зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.
Стаття 614. Вина як підстава відповідальності за порушення зобов'язання
1. Особа, яка порушила зобов'язання, несе відповідальність за наявності її вини (умислу або необережності), якщо інше не встановлено договором або законом.
Особа є невинуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання зобов'язання.
Стаття 610. Порушення зобов'язання
1. Порушенням зобов'язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання (неналежне виконання).

Стаття 611. Правові наслідки порушення зобов'язання
1. У разі порушення зобов'язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом, зокрема:
1) припинення зобов'язання внаслідок односторонньої відмови від зобов'язання, якщо це встановлено договором або законом, або розірвання договору;
2) зміна умов зобов'язання;
3) сплата неустойки;
4) відшкодування збитків та моральної шкоди.

К сожалению неустойка не предусмотрена договором, но остается право но возмещение морального вреда. А что же с просроченным выполнением обязательств по переводу денег?
Стаття 625. Відповідальність за порушення грошового зобов'язання
1. Боржник не звільняється від відповідальності за неможливість виконання ним грошового зобов'язання.
2. Боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.
Стаття 530. Строк (термін) виконання зобов'язання
2. Якщо строк (термін) виконання боржником обов'язку не встановлений або визначений моментом пред'явлення вимоги, кредитор має право вимагати його виконання у будь-який час. Боржник повинен виконати такий обов'язок у семиденний строк від дня пред'явлення вимоги, якщо обов'язок негайного виконання не випливає із договору або актів цивільного законодавства.
Стаття 623. Відшкодування збитків, завданих порушенням зобов'язання
1. Боржник, який порушив зобов'язання, має відшкодувати кредиторові завдані цим збитки.
2. Розмір збитків, завданих порушенням зобов'язання, доказується кредитором.

Выводы:
"Отправитель" посылки, который воспользовался услугой "грошовий переказ" имеет право на получение денежных средств по факту получения посылки "получателем" на следующий день после доставки и получения посылки. Если деньги отказываются выдать, возникает прямая обязанность это выполнить на протяжении 7 дней после такого требования. Игнорирование сроков, предусмотренных Законом Украины, тянет за собой представления компании Новая Почта в лице "нарушителя законных прав и интересов физического лица, а также Законов Украины.".

Последствия:

Согласно ЗУ "Про национальную полицию", ст. 2
1. Завданнями поліції є надання поліцейських послуг у сферах:
1) забезпечення публічної безпеки і порядку;
2) охорони прав і свобод людини, а також інтересів суспільства і держави;
3) протидії злочинності;
4) надання в межах, визначених законом, послуг з допомоги особам, які з особистих, економічних, соціальних причин або внаслідок надзвичайних ситуацій потребують такої допомоги.

- Вызов Полиции в отделение Новой Почты, фиксирование факта нарушения Закона.
- Подача искового заявления в Суд (предварительный вызов полиции сильно сыграет на руку, ибо как минимум судьи чувствуют себя спокойней, когда у них под рукой лежит побольше бумажек, доказывающих правоту и позицию потерпевшей стороны).
- Возмещение морального ущерба, возможных убытков, начисления по индексу инфляции за время невыполнений обязательств, 3% годовых, возмещение "судового збору" за подачу заявления в суд и других судебных трат, а также принудительное выполнение обязательств компании в т.ч. через привлечение исполнительных служб.

Аватара
 
Сообщения: 181
Зарегистрирован: 05.10.2018
Откуда: Киевская область
Специализация: Защита прав потребителей

Сообщение #3 Pravnik » 24.10.2018, 20:41

Относительно того, можно ли называть "должником" (боржником) Новую Почту или ООО "ПОСТ ФИНАНС", - можно.
Исходя из положений ЦКУ, должник это сторона договорных обязательств, участвующая в договорных правоотношениях и связанная с выполнением денежного обязательства в пользу кредитора.

Ну и на крайний случай, эта статья сможет сгладить подобные вопросы и попытки "перевести стрелки".
Стаття 8. Аналогія
1. Якщо цивільні відносини не врегульовані цим Кодексом, іншими актами цивільного законодавства або договором, вони регулюються тими правовими нормами цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, що регулюють подібні за змістом цивільні відносини (аналогія закону).
2. У разі неможливості використати аналогію закону для регулювання цивільних відносин вони регулюються відповідно до загальних засад цивільного законодавства (аналогія права).

Добавлено спустя 18 часов 2 минуты:
Относительно морального вреда и размера материального возмещения, то:
Стаття 23. Відшкодування моральної шкоди
1. Особа має право на відшкодування моральної шкоди, завданої внаслідок порушення її прав.
2. Моральна шкода полягає:
1) у фізичному болю та стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв'язку з каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я;
2) у душевних стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв'язку з протиправною поведінкою щодо неї самої, членів її сім'ї чи близьких родичів;
3) у душевних стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв'язку із знищенням чи пошкодженням її майна;
4) у приниженні честі та гідності фізичної особи, а також ділової репутації фізичної або юридичної особи.
3. Моральна шкода відшкодовується грішми, іншим майном або в інший спосіб.
Розмір грошового відшкодування моральної шкоди визначається судом залежно від характеру правопорушення, глибини фізичних та душевних страждань, погіршення здібностей потерпілого або позбавлення його можливості їх реалізації, ступеня вини особи, яка завдала моральної шкоди, якщо вина є підставою для відшкодування, а також з урахуванням інших обставин, які мають істотне значення. При визначенні розміру відшкодування враховуються вимоги розумності і справедливості.
4. Моральна шкода відшкодовується незалежно від майнової шкоди, яка підлягає відшкодуванню, та не пов'язана з розміром цього відшкодування.


Вернуться в Истории и личный опытКто сейчас на форуме

Сейчас этот раздел просматривают: 1 гость