Pravnik.com.uaТвоя нарадча кімната ;)

Зразок довіреності для представництва фізичної особи-підприємця

 
Сообщения: 173
Зарегистрирован: 08.10.2018

Зразок довіреності для представництва фізичної особи-підприємця

Сообщение #1 AndreyPravnik » 17.10.2018, 11:44

ДОВІРЕНІСТЬ
м. ________, ____________ року


ФІЗИЧНА ОСОБА — ПІДПРИЄМЕЦЬ __________, ____________ року народження, паспорт серії _________, виданий _______________, ідентифікаційний номер _____________, що діє на підставі запису з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань № __________ від ________ року (надалі - Довіритель) цією довіреністю уповноважує:
_____________________, паспорт серії ________, виданий _______________________ року, зареєстрована за адресою: _______________________________ (надалі - Представник),

на підприємствах, установах, організаціях та фондах, де я перебуваю на обліку як фізична особа-підприємець, з питань проведення всіх необхідних дій, пов’язаних з припиненням моєї підприємницької діяльності, в тому числі подачі заяви державному реєстратору про припинення підприємницької діяльності та внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про припинення підприємницької діяльності; у судах усіх інстанцій, передбачених Законом України «Про судоустрій України та статус суддів України», в тому числі місцевих, місцевих адміністративних, апеляційних, апеляційних адміністративних, Вищому адміністративному суді України, Верховному Суді України, з усіма процесуальними правами та обов’язками, які надано законом позивачу, відповідачу, третій особі, суб’єкту оскарження в процесі, в тому числі з правом пред’явлення позову (адміністративного позову), визнання позову (адміністративного позову) повністю або частково, подання заперечень проти позову, відмови від позову в будь-який час до закінчення судового розгляду (в тому числі в суді апеляційної чи касаційної інстанції), визнання позову повністю або частково, зміни підстав або предмета позову, збільшення або зменшення розміру позовних вимог, відмови від позову, подання зустрічного позову, укладення мирової угоди (досягнення примирення на будь-якій стадії адміністративного процесу); в органах державної виконавчої служби з питань, пов’язаних з виконанням судових та інших рішень, поданням від мого імені виконавчих документів, в органах санітарно-епідеміологічного контролю; в органах державного казначейства, у будь-яких інших органах і організаціях незалежно від форм власності, підпорядкування та належності, тому числі в органах прокуратури, у дозвільній системі органів внутрішніх справ щодо одержання дозволу на виготовлення печатки фізичної особи-підприємця, у податковій міліції, інших правоохоронних органах тощо, у банківських установах, а також перед фізичними особами, фізичними особами - підприємцями тощо з усіх без винятку питань, що мене стосуються, в тому числі при веденні кримінальних, адміністративних та цивільних справ; у будь-яких інших органах, в тому числі в центральних та місцевих органах виконавчої влади, в органах місцевого самоврядування, їх структурних підрозділах, в правоохоронних органах (органах внутрішніх справ, прокуратури тощо), в архівних установах, податкових органах усіх рівнів, на підприємствах, установах та організаціях незалежно від підпорядкування та форм власності, перед страховиками, перед фізичними особами-підприємцями, фізичними особами з правом узгодження та вирішення всіх питань, що мене стосуватимуться, подання та підпису від мого імені необхідних документів, заяв, скарг, клопотань, отримання виписаних або оформлених на моє ім’я або щодо мене документів, рішень, дозволів, актів, повторних документів та дублікатів документів, довідок тощо.

За цією довіреністю надаю їм право: вчиняти від мого імені будь-які дії, знати про дату, час і місце судового розгляду, брати участь у судових засіданнях, знати про всі судові рішення, які ухвалюватимуться у справах та стосуватимуться моїх інтересів; знайомитися з матеріалами справ, заявляти клопотання і відводи, давати усні та письмові пояснення, доводи та заперечення; подавати докази, брати участь у дослідженні доказів; висловлювати думку з питань, які виникатимуть під час розгляду справ, задавати питання іншим особам, які беруть участь у справі, свідкам, експертам, спеціалістам, перекладачам; подавати заперечення проти клопотань, доводів, міркувань інших осіб; знайомитися з технічним записом та журналом судового засідання і подавати письмові зауваження на них, прослуховувати запис фіксування судового засідання технічними засобами, робити з нього копії; робити із матеріалів справи виписки, знімати копії з матеріалів справи, одержувати копії судових рішень; оскаржувати судові рішення у частині, що стосується моїх інтересів; знайомитися з матеріалами виконавчого проводження, давати усні або письмові пояснення, заявляти відводи, оскаржувати дії (бездіяльність) державного виконавця, отримувати виконавчі документи (їх дублікати), порушувати питання про поновлення строку пред’явлення виконавчого документа до виконання, оспорювати оцінку майна та ін., одержувати документи, що стосуватимуться моїх прав та законних інтересів; знайомитися з матеріалами виконавчого провадження, робити з них виписки, знімати копії, подавати додаткові матеріали, заявляти клопотання, брати участь у провадженні виконавчих дій, давати усні і письмові пояснення в процесі виконавчих дій, висловлювати свої доводи, міркування з усіх питань, що виникають у ході виконавчого провадження, у тому числі при проведенні експертизи, заперечувати проти клопотань, доводів та міркувань інших учасників виконавчого провадження, заявляти відводи у випадках, передбачених чинним законодавством, оскаржувати дії (бездіяльність) державного виконавця, з питань виконавчого провадження, подати заяву про видачу дубліката виконавчого документа, про поновлення строку пред’явлення виконавчого документа до виконання, про відмову від стягнення і повернення виконавчого документа, укласти мирову угоду про закінчення виконавчого провадження, оспорювати належність майна і його оцінку, подавати письмові заперечення проти розрахунку державного виконавця щодо розподілу коштів між стягувачами та користуватися іншими правами, наданими законодавством; подавати та підписувати позовні заяви, заяви про апеляційне оскарження, про перегляд заочного рішення та інші заяви, касаційні скарги на рішення, ухвали, постанови будь-яких судів, у тому числі загальних, адміністративних та господарських судів, скарги у зв’язку з винятковими обставинами, а також будь-які інші скарги, одержувати документи, що стосуватимуться моїх прав та законних інтересів, в тому числі виконавчі, сплачувати за мене у разі потреби судові витрати та інші платежі, пов’язані з цією довіреністю, одержувати виготовлену печатку, документи, книги, в тому числі сертифікати, довідки (зокрема за формою 4-ОПП), будь-які свідоцтва, свідоцтва про сплату єдиного податку, податку на додану вартість, довідки про трудові відносини фізичної особи з платником єдиного податку, книгу доходів та витрат, а також ліцензії, патенти, рішення, дозволи та будь-які інші документи та документацію, повторні документи, дублікати документів, розписуватися за мене на документах та в їх одержанні; подавати та одержувати від мого імені необхідні заяви, довідки та документи, проводити звірку по всіх податкових платежах та внесках до фондів, подавати декларації та звіти (в тому числі декларації про доходи), здати свідоцтво про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця, бути моїми представниками в банківських установах з питань закриття поточних рахунків, одержувати грошові кошти, розписуватись за мене на всіх відповідних документах, в тому числі на платіжних дорученнях, чеках, одержувати довідки або інші документи про наявність грошових коштів, сум процентів (нарахувань) по них чи руху зазначених сум, виконувати інші відповідні розрахунково-касові операції по рахунках, сплачувати необхідні мита та платежі, а також виконувати всі інші дії необхідні для виконання вищезазначених повноважень; подавати від мого імені документи, в тому числі платіжні та інші документи до банківських установ, одержувати документи про наявність грошових сум, нарахувань по них чи руху зазначених сум; розписуватися за мене на банківських документах; заповнювати, підписувати та подавати від мого імені декларації, складати та підписувати первинні бухгалтерські документи, вести бухгалтерський облік, вести книгу доходів та витрат, складати та подавати від мого імені відповідну звітність, передбачену чинним законодавством, тощо, проводити звірку по всіх податкових платежах та ін., вчиняти всі інші юридично значущі дії, пов’язані з цією довіреністю; укладати та підписувати договори (в тому числі договори оренди) та угоди, пов’язані з моєю підприємницькою діяльністю, одержувати належні мені документи, в тому числі довідки, розписуватися на документах та в їх одержанні; сплачувати за мене податки та збори, а також будь-які інші платежі; вчиняти всі інші юридично значущі дії, пов’язані з цією довіреністю.
Довіреність видана до __________ 201__ року
У разі припинення представництва за цією довіреністю Представник зобов'язаний негайно повернути довіреність Довірителю.

Довіреність видана без права передоручення.


Підпис ________________ ______________ засвідчую

Фізична особа — підприємець _______________ __________________

Вернуться в Договорное правоКто сейчас на форуме

Сейчас этот раздел просматривают: 1 гость